Metodika „SEMAFOR home" je určena odborné veřejnosti – především ergoterapeutům, ale i dalším odborníkům pracujícím s osobami s motorickým omezením – jako pomůcka při provádění domácích návštěv za účelem optimalizace domácího prostředí.

Nástroj, který vám nabízíme, slouží k systematické identifikaci architektonických bariér v domácím prostředí, jejich klasifikaci dle závažnosti, preferencí klienta a četnosti, jak často je nutno konkrétní bariéru překonávat.


3 části metodiky


On-line SEMAFOR home

Ukázka bariér

Cílem objektivního hodnocení je systematicky identifikovat a vyhodnotit existující
bariéry na základě závažnosti dané bariéry a četnosti potřeby
tuto bariéru překonávat