Popis metodiky

Popisná část

Popisná část sestává z jednoduchého úvodního formuláře, který obsahuje základní a pro vlastní evaluaci důležitá data o klientovi.

Kromě základních identifikačních údajů je zde uvedena i diagnóza, popis motorického postižení, jeho očekávaný vývoj, kognitivní stav klienta a používání asistenčních pomůcek.

Z údajů týkajících se bydliště je možno z tohoto dotazníku vyčíst způsob, charakter a typ bydlení klienta.
Dotazník je doplněn i jménem hodnotitele, který evaluaci bariér provádí.

Úvodní formulář je koncipován jednoduše, aby nezatěžoval hodnotitele zbytečným vypisováním. Většina položek má na výběr možnost výběru a zaškrtnutí relevantní odpovědi, pouze některé krátké odpovědi je nutno vypsat (např. diagnóza).

Před vyplněním úvodního formuláře je hodnotitel povinen vytisknout formulář Informovaný souhlas klienta se zpracováním osobních údajů a předložit jej klientovi k prostudování a podepsání.

PDF verze formuláře Informovaný souhlas klienta.