Popis metodiky

Co je SEMAFOR home

Standardizovaná (validní a reliabilní) metodika s názvem SEMAFOR home (Smart Evaluation Methodology of Accessibility for HOME) je jedinečný objektivní nástroj pro hodnocení bariér v domácím prostředí osob se zdravotním postižením.

Tento nástroj využívaný při provádění domácích návštěv slouží k systematické identifikaci architektonických bariér s ohledem na konkrétní postižení a aktuální potřeby jedince, což je základním předpokladem optimalizace domácího prostředí OZP. Architektonické bariéry do značné míry izolují osoby s pohybovým omezením od společnosti a znesnadňují jim návrat do aktivního a plnohodnotného života, jehož nedílnou součástí je i pracovní uplatnění. Uplatnění zdravotně znevýhodněných osob na pracovním trhu se netýká jen ekonomické oblasti, ale jeho význam zasahuje i do oblasti sociální a psychologické rehabilitace.

Výhody metodiky SEMAFOR home:

  • Komplexní systematické posouzení celé domácnosti
  • Důraz na preference klienta
  • Jednoduché vyplnění
  • V on-line formuláři barevná vizualizace jednotlivých bariér dle jejich závažnosti (v barvách semaforu)
  • Důraz na frekvenci, jak často je nutné hodnocenou bariéru překonávat

V České republice chyběl standardní nástroj, pomocí kterého by bylo možné systematicky posuzovat bariéry a na základě výsledku evaluace navrhnout efektivní způsob jejich odstranění. Česká asociace ergoterapeutů a společnost ILA, s.r.o. proto v létech 2012 – 2014 zrealizovaly projekt zaměřený na vývoj vhodné metodiky. Inspirací nám byl obdobný nástroj vyvinutý partnerem projektu – „Department of Health Sciences" Lékařské fakulty univerzity v Lundu s názvem Housing Enabler, který však na rozdíl od SEMAFOR home vychází ze švédských legislativních norem a nereflektuje specifické potřeby obyvatele hodnocené domácnosti ani četnost, jak často je nutné konkrétní bariéru překonávat.

Nástroj byl testován jak u nás (32 domácností), tak v Portugalsku (4 šetření provedená pracovníky „Centro de Reabilitacao Profissional de Gaia") a veškeré poznatky a připomínky ergoterapeutů provádějících hodnocení byly zapracovány do finální verze formulářů.
Validita metodiky byla prokázána již při realizaci tohoto projektu.

Reliabilita byla zjišťována na základě provedení dalších hodnocení, kdy v roce 2017 bylo navštíveno celkem 62 domácností osob s motorickým postižením. Každá domácnost byla hodnocena nezávisle na sobě dvěma ergoterapeuty a jejich výsledky byly následně statisticky zpracovány. Takto byla doložena reliabilita nástroje, tj. že hodnocení není závislé na osobě, která jej provádí. Standardizace byla úspěšně dokončena v rámci projektu „Proof of Concept" hrazeného z finančních prostředků Operačního programu Praha pól růstu a kofinancovaného společností ILA, s.r.o.