Kontakt

MUDr. Kateřina Čihařová
Katerina.Ciharova@ila.cz
Mobil: 724 007 879

ILA s.r.o.
Opatovická 4
110 00 Praha 1

tel.: 224 813 787
mail: info@ila.cz
web: www.ila.cz

Webové stránky vznikly v rámci projektu Prověrka portfolia komerčních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA s využitím přístupu otevřených inovací, reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16 _023/0000114