Popis metodiky

Subjektivní hodnocení

Formulář subjektivního hodnocení vyplňuje klient sám, nebo v případě, že to jeho zdravotní postižení neumožňuje, tak s pomocí asistenta, příbuzného nebo rodiče v případě malých dětí. Názor klienta je v procesu bezbariérových úprav domácího prostředí nesmírně důležitý, neboť je i jistou zárukou jeho spokojenosti s výsledkem celého procesu odstraňování bariér.

Cílem subjektivního dotazníku je vyhodnotit spokojenost klienta s vykonáváním každodenních aktivit v domácnosti a identifikovat tak nejproblematičtější oblasti. Formulář obsahuje 29 otázek rozdělených podle jednotlivých částí domácnosti, analogicky jako dotazník objektivní.

V dotazníku je nutno pravdivě odpovědět na otázku „Jak jste spokojen/a s vykonáváním následujících aktivit?"
Spokojenost je vyjádřena číselným ohodnocením 1, 2, 3 nebo 4 podle míry spokojenosti. Pokud některou z činností klient nevykonává, protože nemá zájem a/nebo potřebu, danou otázku je nutno označit křížkem (X). Naopak činnosti, které klient nevykonává, protože mu to neumožňuje prostředí, se označí čtyřkou (4).

Číselné hodnocení:
1 = velmi spokojen(a)
2 = spíše spokojen(a)
3 = spíše nespokojen(a)
4 = velmi nespokojen(a)
X = danou činnost neprovádím, protože nemám zájem a/nebo potřebu

V prostoru pro poznámky je možno uvést veškeré další relevantní informace včetně případných preferovaných řešení.